Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 137/2004/QĐ-UB việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố triển khai Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 137/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 23/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 137/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố tổ chức triển khai Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Vũ Văn Ninh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố - Trưởng ban.

2. Ông Lê Quý Đôn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố- Phó ban.

3. Ông Phạm Cao nguyên – Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất - Ủy viên Thường trực.

4. Ông Đào Ngọc Nghiêm – Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc - Ủy viên.

5. Ông Trần Đình Thụ - Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

6. Ông Nghiêm Xuân Đạt – Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên

7. Ông Đỗ Xuân Anh – Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên.

8. Ông Phạm Quốc Thái – Cục trưởng Cục Thuế Thành phố - Ủy viên.

9. Ông Vũ Văn Hậu – Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố - Ủy viên.

10. Ông Tô Xuân Dân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Thành phố - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Khoa Bình – Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở Thành phố - Ủy viên.

Điều 2:

- Ban Chỉ đạo Thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm xây dựng Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thực hiện Luật đất đai năm 2003 trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt.

- Giao Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và dự trù kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Các Thành viên Ban chỉ đạo chỉ hoạt động kiêm nhiệm.

Điều 3: Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo do 01 đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất làm tổ trưởng. Các tổ viên là công chức có trách nhiệm do các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chọn cử. Nhiệm vụ của Tổ trưởng và tổ viên do Trưởng Ban chỉ đạo quy định.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế Thành phố; Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở Thành phố; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội và các ông có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 137/2004/QĐ-UB việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố triển khai Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193
DMCA.com Protection Status