Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 1294/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 01/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2014, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP , ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC , ngày 08/01/2010 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1140/TTr-STNMT, ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất năm 2014, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất năm 2014, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường;

3. Nội dung thực hiện dự án:

a) Khảo sát, điều tra các khu vực có biến động về giá đất thị trường trong năm 2013 so với bảng giá đất hiện hành;

b) Khảo sát, điều tra các khu vực có dự án, công trình kết cấu hạ tầng, tuyến đường được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 2013 có ảnh hưởng, biến động đến giá đất để đưa vào bảng giá đất năm 2014;

c) Khảo sát, điều tra các khu vực có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng...thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố;

d) Điều chỉnh những bất hợp lý, chênh lệch giá đất khu vực giáp ranh, giáp giới trong bảng giá đất hiện hành;

đ) Cập nhật tên một số tuyến đường trong tỉnh do có điều chỉnh và đặt tên đường mới trong năm 2013.

4. Kinh phí thực hiện dự án: 552.529.000 đồng (năm trăm năm mươi hai triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn đồng).

5. Nguồn kinh phí: Thuộc ngân sách tỉnh (trích từ thu tiền sử dụng đất hàng năm).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thuê tư vấn điều tra khảo sát thực tế, xây dựng mẫu, biểu theo đúng quy định hiện hành và hoàn chỉnh dự thảo bảng giá đất năm 2014, báo cáo thông qua UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân trong kỳ họp cuối năm 2013;

2. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí để thực hiện dự án, kịp thời thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh quyết định công bố theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192