Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ RANH GIỚI QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở TẠI XÃ TRUNG VĂN - HUYỆN TỪ LIÊM HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch;
- Căn cứ Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm HN, tỷ lệ 1/500;
- Căn cứ Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500;
- Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-UB ngày 28/6/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc thu hồi 158.562m2 đất tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm, tạm giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Tổng công ty VINACONEX ) để điều tra, lập phương án giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Trung Văn;
- Căn cứ Quyết định số 7329/QĐ-UB ngày 03/11/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc gia hạn thời hiệu thực hiện Quyết định số 3982/QĐ-UB ngày 28/6/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố;
- Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Tờ trình số 1991/TTr-QHKT ngày 30/11/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm Hà Nội tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập tại bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất - Điều chỉnh ranh giới khu đất nghiên cứu lập dự án và ranh giới khu đất cải tạo chỉnh trang, di dân giải phóng mặt bằng (ký hiệu QH-05A) với các nội dung sau:

+ Các ô đất ở có ký hiệu TT1 và TT2 tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của UBND Thành phố, được xác định ranh giới tách thành các lô đất: TT1A, TT1B và TT2A, TT2B. Cụ thể như sau:

- Tổng diện tích đất và chỉ tiêu các lô đất TT1A và TT1B bằng chỉ tiêu và diện tích của ô đất TT1 theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của UBND Thành phố.

- Tổng diện tích đất và chỉ tiêu các lô đất TT2A và TT2B bằng chỉ tiêu và diện tích của ô đất TT2 theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của UBND Thành phố.

+ Các lô đất TT1A và TT2A hiện là đất thuộc xóm 18 phù hợp với quy hoạch là đất ở, được cải tạo chỉnh trang xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và các quy định tại Điều lệ quản lý xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của UBND Thành phố (và thực hiện theo Quyết định số 7329/QĐ-UB ngày 3/11/2005 của UBND Thành phố).

+ Các lô đất TT1B và TT2B, hiện là đất ao, hồ, đất trống (đất kẹt)... dành cho quỹ nhà tái định cư giải phóng mặt bằng tại chỗ phục vụ cho dự án.

+ Phải khớp nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho khu vực xây dựng mới và khu vực cải tạo chỉnh trang, đảm bảo tiêu thoát nước và giao thông chung khu vực các ô đất TT1A, TT1B, TT2A, TT2B phải có cùng cao độ cất nền để khu vực xây dựng mới không gây úng ngập khu vực cải tạo chỉnh trang xóm 18).

* Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất để Công ty Cổ phần xây dựng số 3 - VINACONEX3 lập dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là 130.313 m2 và tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của UBND TP.

+ Quyết định này thay thế các nội dung tương tự liên quan đến các lô đất TT1 và TT2 tại Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của UBND Thành phố. Các nội dung khác tại Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 25/2/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 2:

- Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định của đồ án Điều chỉnh cục bộ ranh giới quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xã Trung Văn; và xác nhận bản vẽ theo nội dung Quyết định này trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông công chính, Kế hoạch và đầu tư Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3; Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND xã Trung Văn, Chủ tịch UBND xã Mễ Trì; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2006/QĐ-UB ngày 23/01/2006 Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.373

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240