Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 102/2012/QĐ-UBND điều chỉnh thời hạn thuê đất của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 102/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN THUÊ ĐẤT CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 968/QĐ-UBND NGÀY 15/7/2009 CỦA UBND TỈNH.

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của: Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP tại công văn số 122/2012/KBC/KCN ngày 07/6/2012; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tại công văn số 519/BQL-QHXD ngày 03/7/2012; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 106/TTr-TNMT ngày 19/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời hạn thuê đất của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh như sau:

- Diện tích 132.979,0m2 đất tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND tỉnh, từ thời hạn thuê đất đến ngày 22/12/2052 thành thời hạn thuê đất đến ngày 02/4/2057 (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 21201.000043 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cấp ngày 02/4/2007).

- Diện tích 65.572,8m2 tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh, thời hạn thuê đất: đến ngày 22/12/2052.

Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện như Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện điều chỉnh hợp đồng thuê đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu : VT, NN.TN, PVPTN, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2012/QĐ-UBND điều chỉnh thời hạn thuê đất của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183