Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và bán nhà theo Nghị định 61/CP năm 2006 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 22/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BANH NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/KH-UBND

Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN NHÀ CƠ QUAN TỰ QUẢN VÀ BÁN NHÀ THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP NĂM 2006 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ văn bản số 1388/TTg-CN ngày 16/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1254/UB-NNĐC ngày 31/3/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước xong trong năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội tại Tờ trình số: 1526/KH-TNMTNĐ ngày 4/5/2006 về kế hoạch công tác tiếp nhận, bán nhà theo Nghị định 61/CP năm 2006;
UBND Thành phố Hà Nội thông báo Kế hoạch công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và bán nhà theo Nghị định 61/CP năm 2006 trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

I- MỤC TIÊU - KẾ HOẠCH NĂM 2006:

- Tiếp nhận xong quỹ nhà cơ quan tự quản 38.402 hộ, trong đó Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội trực tiếp nhận 17.322 hộ, Công ty Đầu tư phát triển nhà & Đô thị - Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Giao thông vận tải trực tiếp bán nhà cho 2.430 hộ; UBND quận, huyện trực tiếp nhận là 18.650 hộ quỹ nhà cấp 4 đã bị phá đi xây dựng lại hoặc được cơ quan tự quản tự thanh lý, không còn cơ quan quản lý để cấp Giấy chứng nhận và thu nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định 61/CP.

- Năm 2006 là năm cuối cùng thực hiện công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và bán nhà theo Nghị định 61/CP, kế hoạch năm 2006 tổ chức bán nhà cho toàn bộ 48.863 hộ ở nhà Nhà nước thuộc diện được bán (có biểu chi tiết kèm theo), cụ thể:

+ Từ năm 1995-2005 Thành phố đã tổ chức bán nhà cho 75.919 hộ

+ Đến ngày 1/1/2006 toàn Thành phố có 79.360 hộ ở nhà Nhà nước:

· Ở nhà do Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội quản lý 40.958 hộ

· Ở nhà do cơ quan tự quản 38.402 hộ

Trong tổng số nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có:

· 11.847 trường hợp ở nhà không được bán theo Nghị định 61/CP

· 23.550 trường hợp ở nhà cấp 4 có nguồn gốc cơ quan tự quản, quận, huyện tổ chức cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 60/CP và 61/CP (theo Quyết định số 5431/QĐ-UB ngày 29/7/2005 và Quyết định số 6352/QĐ-UB ngày 13/9/2005).

· Còn lại 48.863 hộ ở nhà Nhà nước diện được bán trong năm 2006 (được chia theo từng quý có biểu chi tiết đính kèm):

+ Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội bán 46.433 hộ

+ Công ty Đầu tư phát triển nhà & Đô thị - Bộ Quốc phòng bán 1.930 hộ

+ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Giao thông vận tải bán 500 hộ

- Nhà ở thuộc diện không bán (11.847 hộ) và nhà ở được bán mà người dân không mua sẽ được tổ chức lập Dự án cải tạo quy hoạch, theo phương thức huy động nhiều nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ và Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 3/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành xong việc thực hiện chế độ hỗ trợ cán bộ lãnh đạo cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg đối với các hộ được chuyển đổi nhà đất (Đợt 1) tại dự án 5,2 ha Yên Hòa - Cầu Giấy; giải quyết nhà căn hộ cho các hộ có khó khăn ở chật chội. Sớm hoàn thiện hồ sơ của các gia đình Lão thành cách mạng được chuyển đổi nhà đất (Đợt 2 vào Quý II/2006).

II- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1- Quý I/2006 (số đã thực hiện đến ngày 31/3/2006):

- Tổng số hồ sơ đề nghị mua nhà Bên bán nhà đã nhận 11.013 hộ; đã tổ chức tính giá thẩm định hồ sơ cho 4.500 hộ, có 2.500 hộ ký Hợp đồng mua bán và chỉ có 2.172 hộ nộp tiền mua nhà vào Ngân sách Nhà nước (60.085m2); tổng số tiền mua nhà theo Hợp đồng mua bán 61,6 tỷ đồng; thực nộp Ngân sách 42,4 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận cho 340 hộ, tồn tại quận 777 hộ và Công ty bán nhà là 4.378 hộ.

2- Quý II/2006:

- Rà soát toàn bộ quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị - Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng nhà Giao thông vận tải đang quản lý (theo báo cáo) 48.863 hộ để Thông báo cho từng hộ đang thuê nhà biết, có 11.847 hộ ở nhà Nhà nước không được bán theo Nghị định 61/CP, và thông báo cho 37.539 hộ ở nhà Nhà nước đủ điều kiện mua nhưng chưa nộp hồ sơ có kế hoạch mua nhà (nhận hồ sơ mua nhà đến hết 31/10/2006 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1254/UB-NNĐC ngày 31/3/2006) thực hiện trong tháng 4/2006.

- Đối với nhà cơ quan tự quản bàn giao (căn cứ kết quả kiểm kê theo Chỉ thị 25/CT-UB ngày 18/8/2004 đến ngày 1/1/2006 số nhà cơ quan tự quản chưa chuyển giao Thành phố quản lý là 38.402 hộ. Trong đó UBND quận, huyện trực tiếp tiếp nhận quỹ nhà cấp 4 là 18.650 hộ; Công ty Quản lý phát triển nhà Hà Nội trực tiếp tiếp nhận là 17.322 hộ; còn lại 2 Công ty Quân đội + Đường sắt trực tiếp bán 2.430 hộ (Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà – GTVT chuyển giao 2.006 hộ và Công ty Quân đội có 2.992 hộ ở nhà Nhà nước không được bán sẽ giao Công ty Quản lý và phát triển nhà quản lý, bán và có kế hoạch lập dự án theo quy định chung) thực hiện trong tháng 5+6/2006.

- Tổ chức tập huấn cho UBND các quận huyện về chế độ, chính sách, quy trình, hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận cho 23.550 hộ ở nhà cấp 4 cơ quan tự quản đã bị phá đi xây dựng lại hoặc đã được cơ quan tự thanh lý, thực hiện tháng 5/2006.

- Trong quý II/2006 các Công ty nhà thụ lý hết số hồ sơ mua nhà đã nhận trước ngày 31/3/2006 là 11.000 hộ. Đồng thời tổ chức tuyên truyền tiếp thị trên một số phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền qua UBND các phường, xã, tổ dân phố về công tác tiếp nhận nhà, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chỉ tổ chức bán nhà trong năm 2006 và tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2006.

- Gửi văn bản đến các cơ quan tự quản đôn đốc việc bàn giao nhà. Nếu các cơ quan tự quản không bàn giao nhà, thì sau 1/7/2006 đương nhiên quỹ nhà này do Thành phố quản lý (theo đề nghị của UBND Thành phố đã trình Chính phủ), thực hiện tháng 5/2006.

3- Quý III/2006:

- Căn cứ kết quả kiểm kê quỹ nhà, Công ty báo cáo số liệu (số hộ, diện tích) của từng cơ quan chưa chuyển giao nhà để Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất ra Quyết định tiếp nhận hết quỹ nhà cơ quan tự quản chưa bàn giao sang Sở, thực hiện tháng 7/2006.

- Tổ chức thẩm định + phủ giá (4 thông số bán nhà) đối với tất cả nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán, thực hiện Quý III/2006.

- Các Công ty nhà tổ chức nhận hồ sơ mua nhà (dự kiến khoảng 15.000 hộ/quý), thực hiện bán theo quy định tại Quy trình bán nhà. Đối với trường hợp trực tiếp nhận nhà từ cơ quan tự quản chuyển giao, tổ chức đo vẽ nhà theo Quyết định 118/TTg, tiếp nhận bán nhà theo hồ sơ mua nhà. Trường hợp không mua tiến hành ký Hợp đồng thuê để quản lý và thu tiền thuê nhà, thực hiện trong Quý III/2006.

- Tổ chức “bắt thăm” và để các gia đình tham gia hoàn thiện Biệt thự tại dự án 5,2 ha Yên Hòa cho các đối tượng cán bộ lão thành cách mạng được chuyển đổi nhà đất. Bàn giao nhà Đợt 1 xong cuối Quý II/2006, chuẩn bị hồ sơ trình cho các hộ gia đình cán bộ Lão thành cách mạng được chuyển đổi nhà đất Đợt 2 trong đầu Quý III/2006.

4- Quý IV/2006:

- Công ty Quản lý & Phát triển nhà tiếp nhận hồ sơ mua nhà đến hết ngày 31/10/2006. Tổng hợp kết quả, báo cáo về số hộ đã tiếp nhận, số hồ sơ đã giải quyết và còn tồn đến ngày 31/10/2006 để chuẩn bị các phương án triển khai thực hiện.

- Tập trung giải quyết dứt điểm việc tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và đo vẽ xong sơ đồ nhà theo Quyết định 118/TTg để quản lý hoặc bán.

- Hoàn thành việc tổ chức tính giá, thẩm định, tổ chức đo vẽ địa chính cơ bản xong đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán, thông báo giá bán nhà cho từng hộ thuê để các hộ chủ động mua nhà, thực hiện tháng 10/2006.

- Tổ chức lập hồ sơ bán nhà cho tất cả các trường hợp có nhu cầu mua nhà được nộp tiền mua nhà trong năm 2006.

- Xây dựng phương án, cơ chế giải quyết để cải tạo, xây dựng lại và áp dụng giá mới theo quy định đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước còn lại thuộc diện không được bán hoặc người thuê nhà không mua.

- Giải quyết các vấn đề tồn đọng sau khi kết thúc công tác bán nhà (cấp Giấy chứng nhận, giải quyết tranh chấp phát sinh…, theo dõi cập nhật đối với các trường hợp mua nhà trả dần nhiều năm…).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Trách nhiệm của các hộ gia đình đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

Đây là chủ trương lớn của Chính phủ và Thành phố nhằm đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp, xóa bỏ chế độ bao cấp về nhà ở, đảm bảo quyền nghĩa vụ của người dân sau khi được cấp Giấy chứng nhận. Các hộ gia đình đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cần quán triệt, ủng hộ và thực hiện các quy định của nhà nước và của Thành phố để công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước kết thúc cuối năm 2006 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố. Các hộ có nhu cầu mua nhà nộp hồ sơ cho Bên bán nhà (Công ty Quản lý & Phát triển nhà) đến ngày 31/10/2006.

2- Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành:

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND Thành phố, tập trung mọi lực lượng, thiết bị và các điều kiện để hoàn thành kế hoạch tiếp nhận – bán nhà năm 2006.

IV- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1- Cơ chế, chính sách:

- Đề nghị Chính phủ sớm có văn bản chỉ đạo theo đề nghị của UBND Thành phố tại văn bản số 5686/UB-NNĐC ngày 28/12/2005 về việc gia hạn bàn giao nhà cơ quan tự quản đến hết ngày 30/6/2006, nếu sau thời gian trên thì quỹ nhà cơ quan tự quản còn lại mặc nhiên thuộc quyền quản lý của Thành phố và khi bán quỹ nhà này không thu tiền nhà đối với nhà cấp 4 đã quá niên hạn sử dụng.

- Đề nghị Bộ Xây dựng sớm có chính sách giải quyết khiếu kiện của các hộ đòi nhà các dạng nhà diện chính sách (vắng chủ, cải tạo, công tư hợp danh, nhà Hoa) Nhà nước đã đưa vào quản lý cho các hộ dân thuê, để thông báo cho các hộ ở thuê muốn mua nhà được biết.

2- Thông tin, tuyên truyền:

- Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên Giáo Thành ủy, các Đài, Báo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về công tác chuyển giao tiếp nhận nhà cơ quan tự quản, hướng dẫn giải thích các chế độ chính sách trong công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP.

- Công ty Quản lý & Phát triển nhà thông báo cho các hộ đang ở thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chỉ nhận hồ sơ mua nhà đến hết ngày 31/10/2006 và công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP chỉ thực hiện đến hết năm 2006 để các hộ gia đình chủ động làm thủ tục mua nhà.

- Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất gửi Thông báo đến tất cả các cơ quan có nhà tự quản (theo kết quả kiểm kê), đến hết 30/6/2006 nếu các cơ quan không chuyển giao coi như quỹ nhà đó thuộc Thành phố quản lý và Công ty Quản lý & Phát triển nhà chịu trách nhiệm quản lý, đo vẽ và bán theo Nghị định 61/CP kể từ ngày 1/7/2006.

- UBND các quận, huyện Thông báo đến 23.551 hộ ở nhà cấp 4 (theo Thông tư số 05/TT-BXD ngày 9/12/1993 của Bộ Xây dựng) của cơ quan tự quản nhưng không còn cơ quan quản lý, phá đi xây dựng lại hoặc đã được cơ quan tự thanh lý đến UBND các quận, huyện kê khai làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận sau khi thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định 61/CP.

3- Tổ chức bộ máy:

- Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất - thường trực Hội đồng bán nhà Thành phố:

+ Thường trực HĐBN Thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành hoàn thành kế hoạch tiếp nhận – bán nhà năm 2006, chỉ đạo Hội đồng bán nhà tổ chức Hội đồng bảo đảm kịp duyệt giá bán nhà cho tất cả các hộ ở nhà Nhà nước (diện được mua) có nhu cầu mua nhà. Tăng cường Tổ chuyên viên Liên ngành giúp việc cho Hội đồng bán nhà để kiểm tra thẩm định giá tại thực địa nơi có nhà bán (tăng thêm Tổ chuyên viên mỗi đơn vị Sở, Ngành phải cử 2 chuyên viên biệt phái chuyên làm việc tại HĐBN Thành phố).

+ Tăng cường cán bộ cho bộ phận lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ của Sở, Công ty, Xí nghiệp để bảo đảm hồ sơ duyệt giá bán, ban hành Quyết định duyệt Danh sách hộ mua nhà, Quyết định duyệt giá bán nhà (4 thông số), Quyết định tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và ký duyệt Biên bản bàn giao nhà cơ quan kịp thời, chính xác, đáp ứng đủ yêu cầu bán nhà của đơn vị. Bổ sung cho Công ty Quản lý & Phát triển nhà (4 Xí nghiệp: 1, 2, 3, 4) 04 cán bộ địa chính để đo vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

+ Rà soát, cải cách thủ tục hành chính đối với việc thụ lý, luân chuyển hồ sơ mua nhà. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Công ty kinh doanh nhà bảo đảm thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước và UBND Thành phố. Tổ chức tập huấn năng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bán nhà.

+ Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư lập dự toán chi tiết, xây dựng định mức chi, cân đối bố trí đủ kinh phí trong khoản 2% được trích lại trong tổng số tiền thu bán nhà được nộp vào Ngân sách Nhà nước được để lại cho Hội đồng bán nhà Thành phố, UBND các quận, huyện và Công ty Quản lý & Phát triển nhà (trong đó có các Xí nghiệp Quản lý & Phát triển nhà là đơn vị trực tiếp thụ lý, lập hồ sơ bán nhà). Các đơn vị có trách nhiệm lập Dự toán, thực hiện chi và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Dự kiến, nếu tất cả số hộ được mua nộp hồ sơ mua nhà (48.864 hộ) tính thực tế 50% số hộ thực nộp Ngân sách, khoảng 500 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ công tác bán nhà là: 500 tỷ x 2% = 10 tỷ đồng. Do nguồn Ngân sách khó khăn, Thành phố tạm chi năm 2006 là 5 tỷ đồng, số chi phí còn thiếu chuyển năm 2007 thanh toán nốt.

Kinh phí đo vẽ nhà ở theo diện tích sử dụng thuộc sở hữu Nhà nước đối với tất cả các trường hợp tiếp nhận nhà từ cơ quan tự quản để quản lý và bán theo Nghị định 61/CP khoảng 1 tỷ đồng (trừ khoảng 30% số hộ đã được cơ quan tổ chức vẽ sơ đồ và ký Hợp đồng thuê nhà).

- UBND các quận, huyện: cần chủ động tăng cường thêm cán bộ cho Phòng Tài nguyên Môi trường để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ đã hoàn tất thủ tục mua nhà (chỉ kiểm tra đối soát trên hồ sơ không phải kiểm tra lại thực địa kể cả về quy hoạch). UBND các quận, huyện cử đại diện tham gia họp Hội đồng bán nhà Thành phố duyệt 4 thông số bán nhà và phải chủ động làm việc với Công ty Quản lý & Phát triển nhà để tiếp nhận quỹ nhà ở cấp 4 có nguồn gốc cơ quan quản lý (hồ sơ kê khai theo Chỉ thị 25/CT-UB) để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 60/CP, Nghị định 61/CP (23.550 hộ).

- Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội:

+ Cần xác định công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2006 là nhiệm vụ lớn, trọng tâm mà Chính phủ và Thành phố giao. Có phương án về tổ chức, nhân sự, trụ sở làm việc, lập dự toán chi tiết về kinh phí phục vụ bán nhà, đầu tư mua máy móc thiết bị; ổn định tổ chức, cán bộ, nếu cần bổ sung thêm các bộ từ các bộ phận khác trong nội bộ Công ty (theo tiến độ tiếp nhận hồ sơ mua nhà); trường hợp bộ máy của Công ty và các Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà không đáp ứng kịp với khối lượng hồ sơ người mua nhà thì có phương án thuê lao động thời vụ hoặc hợp đồng khoán việc với các tổ chức bên ngoài theo đúng quy định.

+ Rà soát, cải tiến Quy trình luân chuyển hồ sơ, cử cán bộ có trách nhiệm, vững chuyên môn theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện các đầu mối, các khâu làm chậm, không đảm bảo tiến độ, chất lượng để điều chỉnh ngay cho phù hợp, không được để hồ sơ tồn đọng lâu quá hạn không có lý do. Trường hợp hồ sơ bất khả kháng không giải quyết được phải thông báo và trả lại dân (ghi rõ lý do) bảo đảm các bộ phận hoạt động nhịp nhàng, liên tục và có hiệu quả. Tập trung bán nhà phần diện tích trong Hợp đồng thuê nhà (trường hợp ở ổn định, nhà thông tầng hoặc được các hộ liền kề đồng ý để gia đình sử dụng diện tích cơi nới).

+ Tăng cường hoàn thiện bộ phận “1 cửa” tiếp nhận hồ sơ bán nhà và trả kết quả, lụa chọn những cán bộ có đủ năng lực trình độ, trách nhiệm làm công tác bán nhà, nộp đúng, đủ hồ sơ, hồ sơ không đủ điều kiện phải thông báo trả lời, không để người dân phải đi lại nhiều lần, dễ gây bức xúc, khiếu kiện.

+ Công khai các quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian thụ lý, danh sách nhà được bán, chưa được bán, giá bán, thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các khiếu nại, thắc mắc của dân. Thường xuyên kiểm tra sổ sách cập nhật theo dõi nhận và giải quyết hồ sơ, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình cản trở công tác bán nhà, nhũng nhiễu dân.

+ Đưa công nghệ tin học áp dụng vào việc quản lý hồ sơ, in vẽ Giấy chứng nhận.

UBND Thành phố thông báo về kế hoạch công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và bán nhà theo Nghị định 61/CP năm 2006 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận (huyện), phường (xã) có liên quan triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1388/TTg-CN ngày 16/9/2005, văn bản số 1254/UB-NNĐC ngày 31/3/2006 và bản Kế hoạch này của UBND Thành phố Hà Nội.

Nơi nhận

- VP Chính phủ;
- Bộ XD;
- Bộ TN&MT;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các quận, huyện;
- HĐND Thành phố;
- Báo KTĐT, Báo HNM, Báo ANTĐ,
Đài PTTH Hà Nội;
- CPVP, TH, Tổ CV, Nn, Nh, Nư, Ng, Nth;
- Lưu,VT.

(Để b/c)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

BIỂU TỔNG HỢP QUỸ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (có đến ngày 01/01/2006)
(Kèm theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15/5/2006 của UBND Thành phố)

 

Số TT

Tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Số 1/1/06

Nhà cơ quan tự quản chuyển giao

Nhà ở thuộc diện không được bán

Nhà ở diện được bán và Kế hoạch bán 2006

Ghi chú

Tổng

Chuyển Quận, Huyện cấp GCN

Chuyển Cty QL&PTN tiếp nhận

Giảm do 2 Cty Quân đội và Đường sắt trực tiếp bán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Cty QL&PTN Hà Nội

40958

 

 

 

 

6855

46433

- Dự kiến tổng số Cty quản lý, tiếp nhận và bán (40.958+17322)-11.847=46.433
- Nếu cơ quan tự quản bàn giao hết 17.322 hộ hoặc hết 30/6/2006 Thành phố cho phép Cty QL&PTN trực tiếp nhận không thông qua cơ quan (nhà không được bán của Cty 6.855 hộ, CQTQ là 4.992)
- Dự kiến 100% số hộ (48.863 hộ) thuộc diện được bán nộp hồ sơ mua nhà.
- 12/2005 UBND quận Đống Đa đã tiếp nhận 4.901 hộ ở nhà cơ quan tự quản chuyển giao

2

Cơ quan tự quản
Trong đó:

38402

35410

18650

17322

2430

4992

2430

 

+ Cty ĐT PTN&ĐT-BQP

4922

1930

0

2992

1930

2992

1930

 

+ Cty XD PTN ở GTVT

2506

2506

0

2006

500

 

500

 

+ Các cơ quan khác

30974

30974

18650

12324

-

2000

 

3

Tổng

79360

35410

18650

17322

2430

11847

48863

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản và bán nhà theo Nghị định 61/CP năm 2006 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60