Thông Báo Văn Bản Mới >> Email

Quy định mới về hồ sơ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2017/NĐ-CP về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Các đối tượng được thuê, mua nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý

Đây là nội dung được ghi nhận tại Thông tư 186/2017/TT-BQP quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý.

Bãi bỏ QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BYT được Bộ Y tế ký ban hành vào ngày 11/9/2017.

UBND các tỉnh chủ động cho học sinh nghỉ học tránh bão số 10

Đây là nội dung tại Công điện 1369/CĐ-TTg về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó cơn bão số 10 năm 2017 (Tên quốc tế là DOKSURI).

Sửa đổi quy định về phục vụ hành khách khi chậm chuyến bay

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 27/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung quy định chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không tại Thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014.

Hướng dẫn mới về thủ tục nộp bổ sung C/O

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5975/TCHQ-GSQL về hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O.

Thù lao công chức kiểm tra báo chí lưu chiểu

Đây là nội dung tại Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, theo đó:

Xem theo lĩnh vực:
Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar

Xem nhiều nhất