Thông Báo Văn Bản Mới >> Email

 • Danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán 09:08 | 05/08/2011
 • Ngày 11/07/2011, Bộ Y Tế ban hành thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn Danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.
 • Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non 17:42 | 04/08/2011
 • Ngày 15/07/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non.
 • Bổ nhiệm chức vụ trong Công ty Nhà nước 16:45 | 03/08/2011
 • Ngày 01/08/2011, Chính Phủ ban hành Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà ...
 • Thủ tục cấp phép nhập cảnh thi hài về Việt Nam 17:12 | 02/08/2011
 • Từ ngày 04/08/2011, Thông tư 01/2011/TT-BNG quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành ngày 20/06/2011 sẽ bắt đầu có hiệu lực.
 • Trợ cấp đối với thanh niên xung phong 16:11 | 01/08/2011
 • Ngày 27/07/2011 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định 40/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
 • Quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới 10:18 | 30/07/2011
 • Lượng bán xăng dầu cho các phưong tiện vẵng lai nứớc ngoài không quá 50 lít/lần/ngày đối với phương tiện cơ giới và 100 lít/lần/ngày đối với phương tiện thủy và phải đựơc bơm trực tiếp vào bình chứa của phương tiện
 • Phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức 17:19 | 29/07/2011
 • Ngày 07/07/2011, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ.Theo đó, đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước.
 • Phạt đến 70 triệu đồng trong lĩnh vực bưu chính 15:08 | 13/07/2011
 • Từ 01/09/2011, hành vi kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền tem bưu chính có nội dung, ký hiệu gây kích động, thù hăn dân tộc, chống phá nhà nước, có thể bị phạt đến 70 triệu đồng.
Tin đưa ngày: từ - đến
Xem theo lĩnh vực:
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
 • 10:55 | 26/08/2019 Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
 • 10:20 | 26/08/2019 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.
 • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
 • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
 • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
 • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
 • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
 • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
 • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
 • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn