Quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

30/07/2011 10:18 AM

Lượng bán xăng dầu cho các phưong tiện vẵng lai nứớc ngoài không quá 50 lít/lần/ngày đối với phương tiện cơ giới và 100 lít/lần/ngày đối với phương tiện thủy và phải đựơc bơm trực tiếp vào bình chứa của phương tiện

Ms. Quỳnh Hoa
Ngày 21/07/2011 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 28/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới, theo thông tư
+ Thời gian bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới: từ 06h00 đến 18h00 trong ngày
+ Việc bán xăng dầu có giá trị  200.000 đồng trở lên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu. Nghiêm cấm việc vận chuyển xăng, dầu có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
+ Lượng bán xăng dầu cho các phưong tiện vãng lai nứớc ngoài không quá 50 lít/lần/ngày đối với phương tiện cơ giới; 100 lít/lần/ngày đối với phương tiện thủy và phải đựơc bơm trực tiếp vào bình chứa của phương tiện.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2011

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,823

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn