Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Cơ sở KCB được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm

20/02/2015 08:11 AM

Từ ngày 15/03/2015, theo Nghị định 10/2015/NĐ-CP, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là một trong các cơ sở KCB sau đây:

Ms. Thu Thủy
- Cơ sở phụ sản, sản - nhi của Nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên;
- Bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản, khoa sản - nhi;
- Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa sản - nhi tư nhân;
- Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn.

Các cơ sở trên phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự theo quy định của Bộ Y tế.

Quyết định công nhận cơ sở KCB được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được Bộ Y tế cấp 01 lần.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận cơ sở KCB được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được quy định cụ thể tại Nghị định này.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,186

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 22/10/2020 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ- quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn