Quy định mới về bất động sản hình thành trong tương lai

19/02/2015 08:03 AM

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 bổ sung quy định về chủ đầu tư dự án bất động sản hình thành trong tương lai phải được bảo lãnh, cụ thể:

Ms. Kim Chi
Nhà ở hình thành trong tương lai trước khi được bán, cho thuê mua phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ.

Danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh do ngân hàng Nhà nước công bố.

Trách nhiệm bảo lãnh phải được cụ thể bằng hợp đồng giữa chủ đầu tư và ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, chủ đầu tư bắt buộc phải gửi bản sao hợp đồng này cho khách hàng khi ký hợp đồng mua, thuê mua. 

Trường hợp chủ đầu tư không giao nhà đúng tiến độ, khách hàng có quyền yêu cầu ngân hàng bảo lãnh hoàn trả số tiền ứng trước và các khoản khác quy định trong hợp đồng.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, thay thế Luật kinh doanh bất động sản 2006.

Chia sẻ bài viết lên facebook 14,151

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn