Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hướng dẫn tính lương và phụ cấp ưu đãi

07/10/2011 15:29 PM

Kể từ ngày 14/11/2011, cách tính tiền lương tháng, phụ cấp (PC) ưu đãi cho công chức, viên chức, người lao động theo chế độ hợp đồng lao động làm việc trong lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC. Theo đó:

Ms. Nhã Trúc

Tiền lương tháng = [Lương tối thiểu chung x  (1+ Kđc)] x [Hệ số lương ngạch, bậc + Hệ số PC chức vụ lãnh đạo, PC khu vực, PC lưu động, PC độc hại, nguy hiểm, PC trách nhiệm + % PC thâm niên vượt khung, PC kiêm nhiệm chức danh, PC đặc biệt, PC thu hút, PC ưu đãi+ Hệ số chênh lệch bảo lưu].

Ngoài ra, PC ưu đãi theo nghề được tính như sau:
PC ưu đãi = [Lương tối thiểu chung x (1 + Kđc)] x [Hệ số lương ngạch, bậc + hệ số PC chức vụ lãnh đạo + % PC thâm niên vượt khung] x [Tỷ lệ % PC ưu đãi được hưởng].

* Lưu ý: Kđc là hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung. Với Kđc = 1,8 hoặc Kđc = 1,34 tùy theo từng đối tượng quy định tại Điều 3 và  tỷ lệ % PC ưu đãi được hưởng quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,773

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.
  • 09:20 | 20/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • 09:00 | 20/01/2021 Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
  • 08:44 | 20/01/2021 Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 08:30 | 20/01/2021 Quyết định 371/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn