App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Hướng dẫn tính lương và phụ cấp ưu đãi

07/10/2011 15:29 PM

Kể từ ngày 14/11/2011, cách tính tiền lương tháng, phụ cấp (PC) ưu đãi cho công chức, viên chức, người lao động theo chế độ hợp đồng lao động làm việc trong lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC. Theo đó:

Ms. Nhã Trúc

Tiền lương tháng = [Lương tối thiểu chung x  (1+ Kđc)] x [Hệ số lương ngạch, bậc + Hệ số PC chức vụ lãnh đạo, PC khu vực, PC lưu động, PC độc hại, nguy hiểm, PC trách nhiệm + % PC thâm niên vượt khung, PC kiêm nhiệm chức danh, PC đặc biệt, PC thu hút, PC ưu đãi+ Hệ số chênh lệch bảo lưu].

Ngoài ra, PC ưu đãi theo nghề được tính như sau:
PC ưu đãi = [Lương tối thiểu chung x (1 + Kđc)] x [Hệ số lương ngạch, bậc + hệ số PC chức vụ lãnh đạo + % PC thâm niên vượt khung] x [Tỷ lệ % PC ưu đãi được hưởng].

* Lưu ý: Kđc là hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung. Với Kđc = 1,8 hoặc Kđc = 1,34 tùy theo từng đối tượng quy định tại Điều 3 và  tỷ lệ % PC ưu đãi được hưởng quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2010.

Chia sẻ bài viết lên facebook 16,037

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 20/01/2020 Từ 01/4/2020, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn