Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thay đổi nội dung kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

10/11/2014 11:35 AM

Từ ngày 1/1/2015, việc kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT, thay cho Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT.

Trọng Hiền
Thông tư này có bổ sung thêm một số nội dung mới như:

- Thêm tiêu chuẩn áp dụng để đánh giá chất lượng muối tinh (TCVN 9639-2013) và muối công nghiệp (TCVN 9640-2013).

- Định nghĩa các đơn vị phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS được thực hiện thí nghiệm chất lượng muối.

- Quy định thời gian lưu mẫu tối đa là 90 ngày kể từ ngày ra thông báo kết quản kiểm tra chất lượng

Đối với các lô hàng sau thì vẫn áp dụng quy định kiểm tra theo Thông tư 60/2011/TT-BNNPTNT: 

- Các lô hàng đã xếp hàng lên phương tiện vận tải có ngày xếp hàng trên vận đơn hoặc ngày hàng về đến cửa khẩu trước ngày 1/1/2015.

- Lô hàng đã mở L/C hoặc có chứng từ thanh toán trước ngày 1/1/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,243

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn