Công bố thủ tục thẩm tra thiết kế xây dựng

07/11/2014 16:07 PM

Ngày 05/11/2014, Bộ xây dựng ban hành Quyết định 1331/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng. Cụ thể:

Ms. Kim Kiều
Sửa đổi bổ sung 04 thủ tục (02 do Trung ương, 02 cấp tỉnh thực hiện) tại Quyết định 977/QĐ-BXD với một số nội dung như:

+ Bổ sung hạng mục công trình thuộc quyền hạn thẩm tra của cơ quan chuyên môn Bộ, Sở công thương: tuyến đường ống, trạm biến áp..
+ Thay đổi tiêu chuẩn đánh giá sự hợp lý của thiết kế công trình: Tiết kiệm chi phí, giá trị dự toán công trình, hợp lý trong vận dụng đơn giá, ….
+ Lấy ý kiến cơ quan chuyên môn Bộ xây dựng khi thẩm tra thiết kế công trình đường bộ thuộc thẩm quyền Bộ, Sở Giao thông vận các hạng mục: cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước

Quyết định cũng bổ sung thêm 02 tục hành chính mới do cấp huyện thực hiện.

Căn cứ vào tình hình địa phương, cấp tỉnh ủy quyền cấp huyện thực hiện thẩm tra thiết kê một số công trình câp III và IV.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,934

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn