Công bố thủ tục thẩm tra thiết kế xây dựng

07/11/2014 16:07 PM

Ngày 05/11/2014, Bộ xây dựng ban hành Quyết định 1331/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng. Cụ thể:

Ms. Kim Kiều
Sửa đổi bổ sung 04 thủ tục (02 do Trung ương, 02 cấp tỉnh thực hiện) tại Quyết định 977/QĐ-BXD với một số nội dung như:

+ Bổ sung hạng mục công trình thuộc quyền hạn thẩm tra của cơ quan chuyên môn Bộ, Sở công thương: tuyến đường ống, trạm biến áp..
+ Thay đổi tiêu chuẩn đánh giá sự hợp lý của thiết kế công trình: Tiết kiệm chi phí, giá trị dự toán công trình, hợp lý trong vận dụng đơn giá, ….
+ Lấy ý kiến cơ quan chuyên môn Bộ xây dựng khi thẩm tra thiết kế công trình đường bộ thuộc thẩm quyền Bộ, Sở Giao thông vận các hạng mục: cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước

Quyết định cũng bổ sung thêm 02 tục hành chính mới do cấp huyện thực hiện.

Căn cứ vào tình hình địa phương, cấp tỉnh ủy quyền cấp huyện thực hiện thẩm tra thiết kê một số công trình câp III và IV.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,089

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 25/05/2022 Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Bộ Chính trị ban hành
  • 10:00 | 25/05/2022 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Quyết định 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 09:30 | 24/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 09:00 | 24/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 07:30 | 23/05/2022 Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
  • 07:00 | 23/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • 07:30 | 21/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 07:30 | 20/05/2022 Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn