Hướng dẫn vướng mắc trong thủ tục hải quan

15/10/2014 10:20 AM

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 14397/BTC-TCHQ để hướng dẫn những vướng mắc về thủ tục hải quan tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và vướng mắc về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu.

Ms. Diễm My
Những nội dung được hướng dẫn tại Công văn này bao gồm:

- Thủ tục tạm nhập tái xuất và thủ tục đưa hàng hóa ra vào kho ngoại quan tại Thông tư 128.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa ra vào kho ngoại quan tại Thông tư 22.

Về việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, Công văn hướng dẫn không xử phạt việc nhãn gốc hàng hóa không thể hiện đầy đủ nội dung được quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP, tuy nhiên chủ hàng hóa phải bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Kèm theo Công văn 14397 là một số biểu mẫu để thực hiện các thủ tục được hướng dẫn.

Công văn được áp dụng từ ngày 10/10/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,654

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn