Tăng cường hiệu quả dạy và học ngoại ngữ

17/09/2014 09:02 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị 3575/CT-BGDĐT về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó:

Ms. Trúc Anh
Các cơ sở giáo dục đào tạo, các nhà trường ở các cấp học phải:

- Quản lý, giám sát dạy và học ngoại ngữ, đánh giá hiệu quả các hoạt động Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 .
- Rà soát, đánh giá và bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của giáo viên.
- Đổi mới phương thức thi kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu, ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương thức dạy học ngoại ngữ, tổ chức  hoạt động ngoại khóa, giao lưu trong nước và quốc tế.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,439

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 22/06/2021 Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT.
  • 16:34 | 22/06/2021 Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
  • 16:31 | 22/06/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTP về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2012/NĐ-CP.
  • 10:11 | 22/06/2021 Thông tư 45/2021/TT-BTC chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • 07:55 | 22/06/2021 Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân.
  • 11:20 | 19/06/2021 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  • 09:00 | 19/06/2021 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  • 08:45 | 19/06/2021 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định137/2015/NĐ-CP
  • 07:38 | 19/06/2021 Quyết định 2995/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 08:55 | 18/06/2021 Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn