Lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị

13/09/2014 10:13 AM

Ngày 25/8 Bộ xây dựng ban hành Thông tư 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

Ms. Kim Kiều
Theo đó, Sở Xây dựng, UBND cấp tỉnh, huyện, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, tổ chức tư vấn có trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đảm bảo các yêu cầu:

- Lập cho từng giai đoạn 5 năm, phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia, khả năng huy động nguồn lực thực tế tại địa phương.

- Trong vòng 12 tháng từ khi quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt, phải lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phù hợp với nội dung và khung thời gian đã phê duyệt.

- Trong vòng 12 tháng từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, phải lập chương trình phát triển cho từng đô thị phù hợp với nội dung và khung thời gian quy hoạch chung đã phê duyệt.

- Phải tổ chức công bố chương trình phát triển đô thị trong 30 ngày từ khi được phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,533

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.
  • 13:38 | 27/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
  • 06:37 | 26/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 05:25 | 26/07/2021 Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:19 | 24/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn