Công bố thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

08/09/2014 16:08 PM

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2074/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Công sản. Theo đó:

Ms. Minh Nguyệt
Ban hành cụ thể 02 TTHC mới về gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Thông tư 48/2014/TT-BTC .

Trong đó, chủ đầu tư muốn gia hạn nộp tiền SDĐ phải:

- Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tới Cơ quan thuế;
- Cơ quan thuế kiểm tra, xác lập và lập danh sách các dự án BĐS được gia hạn;
- Sau đó UBND cấp tỉnh ra quyết định về thời gian được gia hạn.

Hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị nộp tiền SDĐ;
- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước;
- Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền SDĐ;
- Thông báo lần đầu của cơ quan thuế.

Quyết định 2074/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 25/8/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,925

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn