Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Giải quyết vướng mắc Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

16/08/2014 11:25 AM

Vừa qua Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3074/TCT-CS giải quyết các vướng mắc khi áp dụng Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó:

Ms. Nga Ngô
Về việc in hóa đơn đối với Hợp tác xã:

Thành lập trước 01/6/2014, đang sử dụng hóa đơn đặt in, kê khai thuế ổn đinh, không có vi phạm, không thuộc đối tượng rủi ro thì HTX được tiếp tục tạo hóa đơn đặt in.

Thành lập sau 01/6/2014 HTX phải mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Về hóa đơn xuất khẩu:

Hóa đơn xuất khẩu còn tồn chỉ được tiếp tục sử dụng nếu thuộc diện đặt in và đã có thông báo phát hành hợp lệ.

Hóa đơn xuất khẩu tự in còn tồn thì không được phép sử dụng dù đã thông báo phát hành; DN phải hủy trong hệ thống máy tính và không được in ra.

Về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

Thực hiện theo nội dung đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn 2010/TCT-TVQT ngày 30/5/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,078

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn