Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động mỹ thuật

26/07/2014 17:21 PM

Ngày 25/7/2014, Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 1253/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quang Vinh
Theo đó, quyết định phê duyệt một số nội dung:

- Phát triển mỹ thuật theo định hướng ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực;
- Đào tạo phát triển nhân lực mỹ thuật có năng lực sáng tạo bảo đảm cân đối về chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội;
- Phát triển ngành nghề mỹ thuật ứng dụng, khuyến khích việc sáng tạo các mẫu mã và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu;
- Xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà triển lãm ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, xây dựng bảo tàng mỹ thuật đương đại tại Hà Nội, bảo tàng mỹ thuật tại Đà Nẵng;
- Phấn đấu đến năm 2030 các thành phố trực thuộc trung ương có bảo tàng mỹ thuật.
 
Ngoài ra trong QĐ 1253/QĐ-TTg còn quy định thêm về giải pháp và tổ chức thực hiện.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,748

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn