Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tính bảo mật dịch vụ ngân hàng trên Internet

28/09/2011 17:52 PM

Ngày 21/9/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

Ms. Huyền Trang

Đối tượng áp dụng của TT là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. Theo đó, TT quy định các nguyên tắc chung đối với việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet như nguyên tắc đảm bảo tính bí mật, tính sẵn sàng, tính toàn vẹn, nguyên tắc xác thực khách hàng và xác thực giao dịch; nguyên tắc bảo vệ khách hàng.

Như vậy, việc ban hành TT đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước đối với các dịch vụ ngân hàng trên Internet của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhằm đảm bảo dịch vụ được cung cấp liên tục, an toàn và bảo vệ được quyền lợi của ngân hàng cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thông tư này ban hành thay thế cho TT số 09/2003/TT-NHNN, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,838

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn