Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm mới về phí trong hoạt động khoáng sản

28/09/2011 14:07 PM

Ngày 15/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 129/2011/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, mức thu phí cấp phép hoạt động khoáng sản như sau: Đối với hoạt động thăm dò, nếu diện tích thăm dò <100 ha, mức thu là 4 triệu đồng/1giấy phép; diện tích từ 100 -> 50.000 ha, mức thu là 10 triệu; diện tích >50.000 ha, mức thu là 15 triệu.

Về hoạt động khai thác, mức thu thấp nhất là 1 triệu đồng/giấy phép đối với khai thác cát, sỏi lòng suối; cao nhất là 100 triệu đồng/giấy phép khi khai thác khoáng sản đặc biệt, độc hại; mức thu là 5 triệu đồng/1 giấy phép với khai thác tận thu.

Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế thì người được gia hạn, được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu trên.

Nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố tại thời điểm thu tiền.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,871

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn