Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chỉ phải nộp phí tối đa 02 trạm trên Quốc lộ 51

19/07/2014 16:18 PM

Ngày 04/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2014/TT-BTC quy định mức thu phí đường bộ trên Quốc lộ 51.

Ms.Ngọc Trâm
Theo đó, phương tiện khi đi qua 1 trạm phải nộp phí tại trạm đó. Việc thu phí phải đảm bảo không thu quá 2 lần phí nếu phương tiện đi hết tuyến QL51, cụ thể:

Nếu xe qua 02 trạm kế tiếp nhau (T1 và T2 hoặc T2 và T3) thì phải nộp phí tại trạm đầu tiên và không nộp phí qua trạm thứ 2.

Các xe đi toàn tuyến QL51 sẽ không phải nộp phí qua trạm phụ T2 mà chỉ nộp phí tại Trạm T1 và T3.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể cách thức giao nhận các liên của biên lai thu phí để đảm bảo tránh bị thu phí khi lưu thông toàn tuyến qua trạm T2.

Mức thu phí qua QL51 được giữ nguyên như cũ.

Thông tư có hiệu lực từ 20/08/2014, bãi bỏ Thông tư 134/2012/TT-BTC. Thời gian bắt đầu thu phí trạm T2 sẽ do Bộ Tài chính quyết định sau khi kiểm tra thực tế.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,304

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn