Quy định mới về lập, điều chỉnh kế hoạch SDĐ

17/07/2014 11:53 AM

Vừa qua, BTNMT đã ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay thế cho Thông tư 19/2009/TT-BTNMT, 13/2011/TT-BTNMT.

Ms. Khánh Chi
Thông tư này áp dụng cho việc lập, điều chỉnh kế hoạch/quy hoạch đất cấp Quốc gia, Tỉnh, Huyện, đất quốc phòng, an ninh nhưng không đề cập tới cấp Xã như trong quy định cũ.

Hệ thống chỉ tiêu SDĐ trong quy hoạch SDĐ cấp tỉnh, cấp huyện được bổ sung thêm các chỉ tiêu được phân bổ, chỉ tiêu được xác định và chỉ tiêu được xác định bổ sung.

Đối với đất Quốc phòng, an ninh khi phân tích điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường phải phân tích theo hiện trạng và biến động SDĐ theo chu kỳ 10 năm.

Đồng thời, khi xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp phải lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh và trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch, quy hoạch SDĐ.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/7/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,130

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn