Quy định mới về lập, điều chỉnh kế hoạch SDĐ

17/07/2014 11:53 AM

Vừa qua, BTNMT đã ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay thế cho Thông tư 19/2009/TT-BTNMT, 13/2011/TT-BTNMT.

Ms. Khánh Chi
Thông tư này áp dụng cho việc lập, điều chỉnh kế hoạch/quy hoạch đất cấp Quốc gia, Tỉnh, Huyện, đất quốc phòng, an ninh nhưng không đề cập tới cấp Xã như trong quy định cũ.

Hệ thống chỉ tiêu SDĐ trong quy hoạch SDĐ cấp tỉnh, cấp huyện được bổ sung thêm các chỉ tiêu được phân bổ, chỉ tiêu được xác định và chỉ tiêu được xác định bổ sung.

Đối với đất Quốc phòng, an ninh khi phân tích điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường phải phân tích theo hiện trạng và biến động SDĐ theo chu kỳ 10 năm.

Đồng thời, khi xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp phải lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh và trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch, quy hoạch SDĐ.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/7/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,598

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • 07:35 | 08/04/2021 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.
  • 10:45 | 07/04/2021 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • 11:35 | 06/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • 11:27 | 06/04/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.
  • 07:00 | 06/04/2021 Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn