Tạm ứng vốn NSNN để đầu tư bảo vệ rừng

14/07/2014 09:40 AM

Thông tư 85/2014/TT-BTC về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ NSNN thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng vừa được ban hành thay thế cho TT 172/2011/TT-BTC, và có hiệu lực từ 15/8/2014.

Ms. Khánh Chi
Theo đó:

Tổng mức vốn mà chủ đầu tư được tạm ứng của các HĐ trong năm  tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án.

Trường hợp có đề nghị của chủ đầu tư, nếu xét thỏa điều kiện, KBNN có thể tạm ứng tiếp cho dự án nếu dự án có kế hoạch vốn mà mức vốn tạm ứng không đủ theo HĐ, đã được thanh toán khối hoàn thành và thu hồi toàn bộ hoặc một phần vốn tạm ứng trước đó.

Vốn tạm ứng được thanh toán từng lần bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên khối lượng hoàn thành của HĐ và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị HĐ.

Việc kiểm soát thanh toán của KBNN thực hiện theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng trong HĐ.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,689

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn