Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Mức thu phí thẩm tra xây dựng

03/07/2014 09:23 AM

Vừa qua, BTC ban hành Thông tư 75/2014/TT-BTC về việc thu, nộp phí thẩm tra xây dựng đối với công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

Ms. Kiều Oanh

Theo đó, chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình phải nộp phí thẩm tra khi nộp đề nghị thẩm tra. Số phí thẩm tra phải nộp được xác định như sau:

SPTT phải nộp  =  Chi phí xây dựng  x  Mức thu

Trong đó:

- CPXD chưa bao gồm thuế GTGT trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu đã được duyệt.
- Mức thu quy định tại Biểu mức phí.

Nếu chi phí xây dựng nằm giữa các chi phí theo biểu phí quy định tại Thông tư này thì SPTT được xác định theo công thức tại khoản 2 Điều 2.

Cơ quan QLNN thu phí thẩm tra theo biểu phí tại Phụ lục 2 đối với công trình sử dụng vốn NSNN khi cùng thực hiện thẩm tra với tổ chức tư vấn, cá nhân.

Cơ quan QLNN không đủ điều kiện để thẩm tra thì thuê/chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra và không thu phí thẩm tra.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,831

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 22/09/2020 Nghị định 111/2020/NĐ-CP biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022.
  • 14:15 | 22/09/2020 Thông báo 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
  • 10:20 | 22/09/2020 Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/09/2020 Quyết định 1215/QĐ-BXD ngày 14/09/2020 ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng.
  • 08:30 | 22/09/2020 Thông báo 335/TB-VPCP ngày 19/9/2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
  • 16:50 | 21/09/2020 Nghị định 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.
  • 16:45 | 21/09/2020 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
  • 16:10 | 21/09/2020 Quyết định 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.
  • 15:30 | 21/09/2020 Công văn 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam.
  • 14:30 | 21/09/2020 Công văn 4974/BYT-DP ngày 17/9/2020 về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn