Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em hàng năm

28/06/2014 15:06 PM

Theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BLĐTBXH thì từ năm 2015, tháng 6 hàng năm (từ ngày 01 đến ngày 30) sẽ được chọn là Tháng hành động vì trẻ em.

Ms. Nga Ngô
Thông tư còn có một số quy định cụ thể:

Thời gian tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em sẽ vào tuần cuối tháng 5 hoặc ngày 01 tháng 6.

Nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các cơ quan, tổ chức liên quan đến chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong công tác tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

Nội dung các chương trình tổ chức vui chơi cho thiếu nhi, đặc biệt chú trọng tới giáo dục văn hóa truyền thống, an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bóc lột lao động, bị xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích.

Ban hành kèm theo là các biểu mẫu áp dụng trong việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

Thông tư có hiệu lực ngày 15/8/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,100

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn