Thay đổi cách tính tiền sử dụng đất được giao

13/06/2014 09:48 AM

Từ ngày 01/07 tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất được tính theo công thức sau:

Trang Nguyễn
Tiền SDĐ = Giá theo mục đích sử dụng x Diện tích phải nộp – Tiền được giảm (nếu có) – Tiền bồi thường (nếu có)

Thời hạn nộp tiền SDĐ được kéo dài và chia ra 2 đợt:
- 30 ngày từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế: phải nộp 50% tiền SDĐ
- 60 ngày tiếp theo: nộp 50% còn lại.

(Trước đây theo NĐ 198/2004/NĐ-CP là 30 ngày kể từ ngày nhận Thông báo)

Nội dung trên được quy đinh trong Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Nghị định này thay thế các Nghị định 198/2004/NĐ-CP; 44/2008/NĐ-CP120/2010/NĐ-CP .

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,417

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn