Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Sẽ bỏ nhiều thủ tục về đất đai trong đầu tư

11/06/2014 08:44 AM

Theo nội dung tại Nghị quyết 43/NQ-CP, sắp tới sẽ bãi bỏ một số thủ tục sau để thực hiện cải cách TTHC, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư:

Trọng Hiền
- Bỏ thủ tục đăng ký đầu tư và thẩm tra cấp GCN đầu tư với dự án có sử dụng đất không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch; Nhà đầu tư cũng không phải nộp bản đồ địa chính, không phải trích đo địa chính trong quá trình thực hiện TTHC.

- Không phải xin giấy phép xây dựng đối với công trình của dự án thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Trong thời gian chưa kịp thay đổi các văn bản luật, dưới luật có liên quan thì các thủ tục sẽ được thực hiện theo nguyên tắc áp dụng tối đa cơ chế một cửa liên thông; cho phép thực hiện song song nhiều thủ tục cùng lúc, cho phép kế thừa kết quả của TTHC cũ để giảm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư.

Nghị quyết này được ban hành ngày 06/6/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,652

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 04/07/2020 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.
  • 08:20 | 04/07/2020 Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam tại cửa khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 08:10 | 04/07/2020 Từ 15/8/2020, Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 03/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành, có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 03/07/2020 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia có hiệu lực thi hành từ 01/9/2020.
  • 10:40 | 03/07/2020 Thông báo 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
  • 16:05 | 02/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 02/07/2020 Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020.
  • 10:30 | 02/07/2020 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 15/8/2020.
  • 16:55 | 01/07/2020 Từ 01/01/2021, Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016, có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn