Điêm tin văn bản nổi bật tuẩn qua (26/5-31/5)

02/06/2014 10:22 AM

Tuần qua, Thư viện pháp luật cập nhật một số văn bản nổi bật như sau:

Thế Hiếu
Trường hợp được điều chỉnh bảng giá đất

Chính phủ ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể.

Theo đó, UBND cấp tỉnh điều chỉnh khi:

- Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự
- Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng, giảm như trên trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

Nghị định 44 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

Các hình thức xử lý vi phạm DNNN

Ngày 20/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu

Theo đó, các đối tượng sau phải chịu cách hình thức xử lý khi thất thoát vốn của NN tại DN gồm:

Người quản lý, đại diện bị áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo khi vi phạm nghĩa vụ nộp báo cáo, hạ bậc lương đến buộc thôi việc

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh,người đứng đầu tổ chức, đơn vị, người được giao kiểm tra doanh nghiệp  thiếu trách nhiệm trong  phát hiện sai phạm của DN

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ 10/7/2014 .

Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã

Ngày 26/5 vừa qua, Bộ Kế hoạch đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động hợp tác xã.

Thông tư quy định  các thủ tục để hoạt động HTX theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 như: thủ tục đăng ký thành lập HTX, thành lập chi nhánh, thay đổi nội dung đăng ký HTX, thủ tục tạm ngừng, giải thể HTX.

Ngoài ra có các biểu mẫu phục vụ cho việc đăng ký thành lập HTX theo quy định mới như Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX, phương án sản xuất kinh doanh, Danh sách thành viên, danh sách HĐQT, GĐ, ban kiểm soát,…

Thông tư  có hiệu lực từ ngày 01/8/2014.

Điều kiện tái cơ cấu nợ của NH HTX, Quỹ tín dụng ND

Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân được  cơ cấu lại thời hạn , giữ nguyên nhóm nợ nếu khoản nợ cho vay hợp pháp, thời hạn trả nợ phù hợp với mục đích vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích,kháh hàng có phương án trả nợ mới khả thi và phù hợp.

Khi cơ cấu lại nợ, Ngân hàng HTX, Quỹ TDND đã được xét phải kiểm soát nội dung, lý do  với từng khoản nợ; rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng;và chỉ được thực hiện 01 lần/1 khoản nợ.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 14/2014/TT-NHNN, được áp dụng từ ngày 22/5/2014 và hết hiệu lực từ ngày 01/4/2015.

Hướng dẫn khai báo lô hàng dài trên 4950 dòng

Ngày 22/05/2014, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 5749/TCHQ-VNACCS gởi Cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC .

Theo đó, nếu như hóa đơn có trên 4950 dòng hàng thì các DN có thể đăng kí tờ khai thủ công, thủ tục thủ công thưc hiện theo Công văn 4110/TCHQ-GSQL .

Để cập nhật thông tin nộp thuế đối với trường hợp đưa hàng về bảo quản, các Chi cục giao cho công chức thực hiện việc lập bảng kê cung cấp thông tin tờ khai cho đội quản lý thuế, xác định chính xác thông tin tờ khai, cập nhật tiền thuế đã nộp trên hệ thống.

Liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ RCC, trường hợp nộp tiền mặt thì cập nhật vào hệ thống chuyển thông tin sang hệ thông VNACCS,nếu tại ngân hàng họăc kho bạc thì thực hiện các bước như trong công văn này để cập nhật vào hệ thống.

Tiếp tục thu hồi đất dự án trước 01/07/2014

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai  qua Nghị định 43/2014/NĐ-CP .

Theo đó, UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát và xử lý việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư:

Cho phép thực hiện những dự án đã được chấp thuận đầu tư , thông báo thu hồi gửi đến từng người có đất bị thu hồi hay văn bản cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với người có đất bị thu hồi  ban hành trước ngày 01/07/2014.

Đối với những dự án thỏa điểu kiện trên nhưng không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì sẽ bị hủy bỏ.

Những dự án  được phép thu hồi đất nhưng chủ đầu tư không thể thỏa thuận được với người sử dụng đất thì UBND sẽ trực tiếp thu hồi phần diện tích đó.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 và thay thế những nghị định cũ như 181/2004/NĐ-CP, 84/2007/NĐ-CP, 88/2009/NĐ-CP ...

Đại diện NSDLĐ được tham gia xây dựng pháp luật LĐ

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 53/2014/NĐ-CP về  lấy ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, NSDLĐ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động.

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm:

- Tham gia ý kiến trong ban soạn thảo  về quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ, xây dựng báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế; báo cáo về tình hình quan hệ lao động

- Phối hợp thực hiện và đánh giá công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động; tham dự và góp ý tại các diễn đàn tham vấn về chính sách, pháp luật lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2014, thay cho nghị định 145/2004/NĐ-CP .

Hướng dẫn chuyển nhượng xe tạm nhập khẩu

Ngày 26/5, Bộ Tài chính có Công văn 6863/BTC-TCHQ  xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam tạm nhập trước ngày 01/11/2013.

Theo đó trường hợp là xe ô tô được sản xuất trên 5 năm tính từ thời điểm chuyển nhương thì được phép chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

Với xe hai bánh gắn máy đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng trước 01/11/2013 được chuyển nhượng cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam.

Lần chuyển nhượng tiếp theo (nếu có) được thực hiện theo Quyết định 53/2013/QĐ-TTg và Thông tư 19/2014/TT-BTC .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,955

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn