Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thuốc lá nhập khẩu phải nộp Quỹ trước khi thông quan

28/05/2014 14:33 PM

Ngày 16/04 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2014/TT-BTC quy định về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, quản lý tài chính và hạch toán, kế toán của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, theo đó:

Trang Nguyễn
Thời hạn để cơ sở tự nộp khoản đóng góp bắt buộc vào tài khoản Quỹ là:

- Thuốc lá nhập khẩu: trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng;
- Thuốc lá sản xuất trong nước hoặc mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai khoản đóng góp bắt buộc;

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31/05/2014, cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải tự khai, tự tính và tự nộp khoản đóng góp bắt buộc này đối với thuốc lá sản xuất trong nước bán ra và nhập khẩu từ 01/05/2013.

Ngoài ra, đính kèm Thông tư còn có tờ khai khoản đóng góp băt buộc 01/ĐGBB và 02/ĐGBB .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,592

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 25/01/2021 Quyết định 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT.
  • 16:23 | 25/01/2021 Quyết định 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT.
  • 16:00 | 25/01/2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
  • 15:00 | 25/01/2021 Quyết định 32/QĐ-VPCP ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021.
  • 13:34 | 25/01/2021 Thông tư 43/2020/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến".
  • 11:22 | 25/01/2021 Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội 2021-2030.
  • 07:20 | 25/01/2021 Thông tư 25/2020/TT-NHNN quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 08:30 | 23/01/2021 Công văn 209/BGDĐT-VP ngày 20/01/2021 về việc tổ chức Tết năm 2021.
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn