Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng

24/09/2011 15:08 PM

Ngày 16/09/2011, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 70/2011/NĐ-CP về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Ms. Khánh Ly

Đối tượng áp dụng của Thông tư là người làm việc theo HĐLĐ và viên chức hưởng lương trong các DN như thành viên HĐQT, thành viên HĐTV hoặc Chủ Tịch công ty, TGĐ, GĐ, Phó TGĐ, Phó GĐ, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và những người làm công tác quản lý khác hưởng lương.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 là từ 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương thấp nhất làm căn cứ để xây dựng thang lương, bảng lương, điều chỉnh các mức lương của NLĐ.

Bên cạnh đó, khi áp dụng quy định tại Thông tư này, DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,223

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn