Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điều kiện chuyển tuyến khám, chữa bệnh

12/05/2014 08:31 AM

Từ ngày 01/6/2014, người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên nếu đủ điều kiện:

Ms. Minh Nguyệt
- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị;

- Người bệnh được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến;

Ngoài ra, người bệnh sẽ được chuyển lên tuyến cao hơn nếu cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp với danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người bệnh chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới nếu người bệnh đã được chẩn đoán, điều trị qua giai đoạn cấp cứu, bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư 14/2014/TT-BYT về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở cùng tuyến được thực hiện khi:

- Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật được phê duyệt hoặc phù hợp nhưng không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

- Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được phê duyệt.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,525

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn