Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Xây dựng 57 trạm nghỉ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh

09/05/2014 16:25 PM

Ngày 29/4/2014, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 1594/QĐ-BGTVT về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh.

Đức Thảo
Theo đó, hệ thống gồm 57 trạm dừng, nghỉ với tổng diện tích 326 ha sẽ được phân bổ từ Pắc Bó đến Đất Mũi (có phụ lục chi tiết kèm theo), được đầu tư xây dựng theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 2014-2020: Xậy dựng từ 10 đến 20 trạm nghỉ tại các khu vực có mật độ giao thông lớn, xa đô thị lớn.

- Giai đoạn 2021-2030: Xây dựng toàn bộ 57 trạm nghỉ theo Quy hoạch.

Tổng kinh phí thực hiện là 5790 tỷ đồng được huy động theo hình thức xã hội hóa (PPP, BOT, BTO…), các nguồn vồn khác cùng sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,751

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn