Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác cho cán bộ

22/09/2011 14:19 PM

Ngày 31/08/2011, Bộ Tài chính, Bộ nội vụ ban hành Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Ms. Nhã Trúc

Theo đó, Tiền phụ cấp thu hút = Lương tối thiểu chung x (Hệ số lương theo chức vụ, ngạch, bậc, cấp hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung) x 70%.

Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút tính từ 03/2011 áp dụng cho đối tượng đến công tác từ 03/2011 trở về trước cho đến nay; nếu đến công tác sau 03/2011 thì tính từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan.

Tiền phụ cấp công tác = Lương tối thiểu chung x Phụ cấp được hưởng theo thời gian thực tế làm việc.

Thời gian thực tế làm việc là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn; thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp.

Thông tư có hiệu lực kể từ 15/10/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,402

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn