Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy trình quản lý nợ thuế, nợ phạt của hải quan

04/04/2014 09:48 AM

Ngày 02/4 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 1074/QĐ-TCHQ ban hành quy trình “Quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” áp dụng cho hải quan.

Trọng Hiền
Quy trình này có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Phân loại nợ: quy định cụ thể các tiêu chí phân loại ba nhóm nợ: nợ khó thu, nợ chờ xóa, nợ có khả năng thu; các bước phân loại nợ, thu thập, theo dõi thông tin người nộp thuế.

- Thu hồi nợ: quy định cụ thể trình tự thu hồi nợ quá hạn không quá 90 ngày, cưỡng chế nợ quá hạn trên 90 ngày.

- Xử lý nợ khó thu: hướng giải quyết cụ thể các trường hợp người nộp thuế sắp giải thể, hoặc đang bị truy tố hoặc đang khiếu nại, khởi kiện quyết định ấn định thuế…

- Quy trình thực hiện rà soát ra quyết định xóa nợ thuế, xét miễn thuế, gia hạn nộp thuế.

Kèm theo quy trình là mẫu biên bản làm việc, giấy mời làm việc, hồ sơ theo dõi nợ.

Quy trình được áp dụng từ ngày 02/4/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,770

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn