Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm

02/04/2014 10:53 AM

Thông tư 08/2014/TT-BTP vừa được Bộ Tư Pháp ban hành để hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

Ms. Minh Nguyệt
Theo đó, mô tả chi tiết tài sản bảo đảm được quy định:

- Tài sản là phương tiện giao thông cơ giới phải mô tả chính xác số khung của phương tiện trên đơn yêu cầu đăng ký. Mỗi một số khung được kê khai tương ứng với một ô số thứ tự.

- Tài sản là hàng luân chuyển trong quá trình SX, KD, hàng tồn kho thì mô tả tên hàng, chủng loại, số lượng, địa chỉ cụ thể của kho hàng.

- Mô tả tài sản của đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm thì chỉ kê khai tài sản cần xử lý đã được mô tả trong đơn yêu cầu đăng ký lần đầu và kê khai chính xác số đơn yêu cầu đăng ký đó.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức không còn được tự do lựa chọn Trung tâm Đăng ký để đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, mà phải đăng ký tại đúng Trung tâm có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/04/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,896

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 20/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
  • 17:00 | 19/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  • 09:55 | 19/04/2021 Luật Phòng, chống ma túy 2021, số 73/2021/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
  • 06:43 | 17/04/2021 Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
  • 16:50 | 16/04/2021 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 13:08 | 15/04/2021 Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng hộ hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn