Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ

21/09/2011 18:24 PM

Ngày 19/09/2011, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 1617/CT-TTg, về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ms. Mỹ Trang


Theo đó, mục tiêu quản lý ĐTNN giai đoạn 2010-2020 sẽ theo hướng ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; tập trung thu hút vào các ngành CN hỗ trợ; phục vụ nông nghiệp; dịch vụ có hàm lượng tri thức cao; phát triển hạ tầng; các dự án có sản phẩm lợi thế cạnh tranh…

Đồng thời, hạn chế dự án đầu tư vào khu vực phi SX, làm gia tăng nhập siêu, khai thác không gắn với chế biến. Không cấp GCN đầu tư đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng đề ra các giải pháp: Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp; Nâng chất lượng quy hoạch; Hoàn thiện phân cấp quản lý ĐTNN; Hạn chế, ngăn chặn tình trạng chuyển giá của các DN có vốn ĐTNN; Nâng chất lượng thẩm tra, cấp, điều chỉnh GCN đầu tư; Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc cấp GCN đầu tư…

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,999

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn