Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa lũ

18/03/2014 09:57 AM

Ngày 14/03/2014, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Chỉ thị số 910/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa lũ năm 2014.

Thế Hiếu
Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp tỉnh và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT trong việc bảo đảm công trình thủy lợi trong mùa lũ.

Theo đó, chủ tịch UBND chỉ đạo các ngành, các cấp củng cố kiện toàn lực lượng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và lực lương quản lý hồ đập và các công trình thủy lợi.

Ngoài ra, chủ tịch UBND  phải đôn đốc các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh các công trình tu bổ, nâng cấp đê điều, các công trình thủy lợi khác.

Các cơ quan thuộc bộ NN&PTNT cùng  với các cơ quan chuyên môn  hướng dẫn kiểm tra việc thưc hiên pháp luật về an toàn công trình thủy lợi và các công tác có liên quan.

Một số nội dung khác cũng được nêu rõ tại chỉ thị này.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 14/03/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,366

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn