Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa lũ

18/03/2014 09:57 AM

Ngày 14/03/2014, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Chỉ thị số 910/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa lũ năm 2014.

Thế Hiếu
Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp tỉnh và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT trong việc bảo đảm công trình thủy lợi trong mùa lũ.

Theo đó, chủ tịch UBND chỉ đạo các ngành, các cấp củng cố kiện toàn lực lượng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và lực lương quản lý hồ đập và các công trình thủy lợi.

Ngoài ra, chủ tịch UBND  phải đôn đốc các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh các công trình tu bổ, nâng cấp đê điều, các công trình thủy lợi khác.

Các cơ quan thuộc bộ NN&PTNT cùng  với các cơ quan chuyên môn  hướng dẫn kiểm tra việc thưc hiên pháp luật về an toàn công trình thủy lợi và các công tác có liên quan.

Một số nội dung khác cũng được nêu rõ tại chỉ thị này.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 14/03/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,200

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn