Các quy định về Báo cáo sử dụng thuốc cổ truyền

18/03/2014 08:33 AM

Khi sử dụng lược liệu, vị thuốc y học cổ truyền nếu xảy ra tai biến, nhầm lẫn thì các cơ sở khám chữa bệnh phải xử lý ngay và báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Ms. Ngọc Hân
Báo cáo phản ứng có hại của thuốc về cơ quan cấp trên trực tiếp và Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BYT về sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Ngoài ra, Thông tư còn quy định rằng định kỳ hằng năm trước ngày 15/10 phải gửi báo cáo về:

- Bộ Y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc bộ y tế, thuộc các Bộ khác (trừ Bộ quốc phòng) và các bệnh viện tư nhân
- Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc trưng ương đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn (trừ các cơ sở được nêu trên)

Thông tư này có hiệu lực từ 01/04/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,398

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.
  • 15:00 | 20/08/2019 Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:00 | 20/08/2019 Công văn 4763/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn