Cách xác định trị giá hải quan của hàng XNK

05/03/2014 14:15 PM

Nhằm làm rõ thêm cách xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn mới về các nội dung như:

Đình Phước
- Hàng hóa nhập khẩu giống hệt;
- Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;
- Các hoạt động Gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu;
- Giải thích khái niệm “như một điều kiện cho giao dịch bán hàng hoá” tại điểm b, tiểu mục 1.2.5.1 Điều 14 về phí bản quyền, phí giấy phép  tại Thông tư 205/2010/TT-BTC .

Bộ cũng bãi bỏ quy định về phương pháp xác định trị giá trong trường hợp hồ sơ không hợp pháp hoặc nội dung giữa các chứng từ có mâu thuẫn tại mục 2.2 Điều 10 Thông tư 205.

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 12/04/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,261

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn