Nguyên tắc xét người có uy tín dân tộc thiểu số

Người có uy tín vùng dân tộc thiểu số phải là công dân VN có hộ khẩu ở vùng dân tộc thiểu số, được nhân dân nơi cư trú bầu chọn, chính quyền xã xác nhận, Hội nghị dân cư và liên ngành thôn bầu chọn và UBND xã duyệt công nhận.

Huyền Trang
Huyền Trang
Theo quy định mới Thông tư 01/2014/TTLT-UBDT-BTC còn bổ sung thêm nguyên tắc:
- Có trên 50% tổng số đại biểu bình chọn;
- Tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tổng số thôn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh;

Đồng thời người được công nhận có uy tín vùng dân tộc thiểu số phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Thôn có từ 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu trở lên là người dân tộc thiểu số (thôn đủ điều kiện) được bình chọn, xét công nhận 01 người có uy tín;
- Trường hợp thôn không đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện nhưng cần bình chọn nhiều hơn một người có uy tín…sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quy định trên có hiệu lực từ 25/02/2014 và thay thế 05/2011/TTLT-UBDT-BTC .

1,798

tin noi bat

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác