Tổ chức ban chỉ đạo phòng chống khủng bố

13/02/2014 17:00 PM

Ngày 27/01/2014, Chính Phủ ban hành nghị định số 07/2014/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng chống khủng bố (BCĐPCKB) các cấp.

Thế Hiếu
BCĐPCKB quốc gia là cơ quan tham mưu và giúp Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ  trong tổ chức, chỉ đạo công tác phòng chống khủng bố.

Bộ Công an sẽ là cơ quan thường trực của BCĐPCKB quốc gia và sẽ có cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách là Văn phòng BCĐPCKB quốc gia.

Tương ứng, các BCĐPCKB ở cấp tỉnh sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  làm Trưởng Ban, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan thường trực.

Đối với BCĐPCKB của Bộ, Ngành do một Thứ trưởng làm trưởng ban, thành viên của ban sẽ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định.

BCĐPCKB các cấp sẽ thực thi nhiệm vụ và quyền hạn  theo quy định của Nghị định này để đảm bảo công tác phòng chống khủng bố trong cả nước.

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 25/03/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,898

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 06/12/2021 Chỉ thị 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
  • 17:40 | 11/07/2021 Nghị định 58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
  • 11:20 | 11/07/2021 Thông tư 02/2021/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
  • 15:20 | 11/06/2021 Công văn 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 về việc tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP
  • 11:25 | 11/06/2021 Công văn 5819/HQHP-TXNK Thực hiện công văn 2687/TCHQ-TXNK, ngày 01/06/2021 (hướng dẫn Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021).
  • 08:50 | 11/06/2021 Kết luận 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
  • 07:46 | 11/06/2021 Hướng dẫn 24/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế.
  • 07:45 | 11/06/2021 Công văn 64/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài.
  • 10:28 | 10/06/2021 Quyết định 2609/QĐ-BCA-C08 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
  • 10:28 | 10/06/2021 Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn