Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn thủ tục HQ hàng chuyển cửa khẩu

21/01/2014 09:20 AM

Các doanh nghiệp chỉ phải nộp bản chụp đối với hóa đơn thương mại và bản kê chi tiết hàng hóa khi làm thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa chuyển cửa khẩu.

Ms.Thu Trâm
Nội dung trên được quy định tại Công văn 403/TCHQ-GSQL của TCHQ ban hành nhằm thống nhất quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC và  128/2013/TT-BTC về thủ tục hải quan điện tử.

Ngoài ra, các DN sẽ không bị yêu cầu nộp Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu trong hồ sơ hải quan nhập khẩu chuyển cửa khẩu; Chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi niêm phong hồ sơ lô hàng, giao người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu để làm tiếp thủ tục hải quan theo quy định.

Công văn cũng hướng dẫn các đơn vị Hải quan cách ghi chép trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra và tờ khai hải quan đối với hàng hóa NK chuyển khẩu của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2014

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,812

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 05/12/2020 Quyết định 1688/QĐ-KTNN ngày 25/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021.
  • 07:30 | 05/12/2020 Quyết định 1681/QĐ-KTNN ngày 24/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của KTNN.
  • 07:00 | 05/12/2020 QuyếT Định 2218/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn