Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Không phải xin phép khi vận chuyển hàng nguy hiểm

17/01/2014 10:58 AM

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ các chất độc hại, lây nhiễm thì không cần có giấy phép vận chuyển, trừ các trường hợp sau:

Ms. Thu Thủy
- Vận chuyển hàng nguy hiểm với khối lượng lớn (vượt ngưỡng quy định).

- Khối lượng từng loại hàng nguy hiểm dưới ngưỡng khối lượng phải cấp phép, nhưng tổng khối lượng trên phương tiện đó lớn hơn 01 tấn/chuyến.

Trường hợp không cần xin phép thì người vận chuyển vẫn phải có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 52/2013/TT-BTNMT, có hiệu lực từ ngày 01/03/2014.

Các điều kiện về phương tiện vận chuyển, đóng gói, ghi nhãn, báo hiệu nguy hiểm, xếp, dỡ, lưu kho bãi… được quy định cụ thể trong Thông tư.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,009

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn