Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

11/01/2014 16:23 PM

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

Minh Trọng
Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn thông và được phân bổ mã, số viễn thông là đối tượng phải đóng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

Tuy nhiên theo thông tư, các đối tượng không chịu phí, lệ phí gồm:
- Mạng viễn thông dùng riêng của BCA, BQP phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng;
- Mạng thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và hoạt động nhân đạo;
- Mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan và tổ chức quốc tế tại VN được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao.

Mức phí, lệ phí được quy định tại Biểu mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 202 có hiệu lực từ ngày 06/02/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,159

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 26/01/2021 Thông tư 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • 09:50 | 26/01/2021 Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".
  • 09:30 | 26/01/2021 Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 bana hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.
  • 09:00 | 26/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.
  • 08:46 | 26/01/2021 Quyết định 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • 07:18 | 26/01/2021 Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
  • 16:23 | 25/01/2021 Quyết định 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT.
  • 16:00 | 25/01/2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
  • 15:00 | 25/01/2021 Quyết định 32/QĐ-VPCP ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021.
  • 13:34 | 25/01/2021 Thông tư 43/2020/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến".

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn