Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn áp dụng C/O mẫu D sửa đổi

08/01/2014 15:53 PM

Ngày 07/01/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 139/TCHQ-GSQL, theo đó việc ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D được phát hành kể từ ngày 01/01/2014 được thực hiện như sau:

Thanh Hữu
- Chỉ ghi trị giá FOB đối với những mặt hàng áp dụng tiêu chí xuất xứ hàm lượng giá trị khu vực.
- C/O do các nước ASEAN cấp cho hàng xuất khẩu sang Campuchia, Myanmar hoặc do hai nước này cấp vẫn ghi trị giá FOB đối với tất cả các loại tiêu chí xuất xứ như xuất xứ thuần túy (WO), hàm lượng giá trị khu vực (RVC), thay đổi mã hàng hóa (CTC)...

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn việc sử dụng C/O mẫu D hiện hành và sửa đổi như sau:

- Chấp nhận cả C/O mẫu D sửa đổi và hiện hành được cấp từ 01/01 – 30/06/2014;
- C/O mẫu D hiện hành được cấp từ 01/07/2014 sẽ không có giá trị hiệu lực; nếu được cấp trước 01/07/2014 vẫn được xem xét chấp nhận trong thời hạn hiệu lực 1 năm kể từ ngày cấp.

Đính kèm công văn này là Mẫu C/O form D sửa đổi.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,299

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn