Hướng dẫn trích phí phát hành, thanh toán trái phiếu

02/01/2014 10:32 AM

Bộ Tài chính (BTC) vừa ban hành Thông tư 196/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 107/2008/TT-BTC về việc thanh toán các khoản phí phát hành, thanh toán trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) được hưởng. Theo đó:

Anh Khoa
Hàng quý, theo dự toán chi NSNN được BTC giao, KBNN thực hiện tạm trích tài khoản ngân sách trung ương số phí được hưởng và hạch toán chi ngân sách trung ương theo quy định; đồng thời tổng hợp, báo cáo BTC tình hình.

Kết thúc năm, KBNN báo cáo quyết toán kết quả thực hiện phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ; số kinh phí KBNN được hưởng; số kinh phí đã tạm trích và việc quản lý, sử dụng số kinh phí này với BTC để xét duyệt theo quy định.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2014 và áp dụng từ năm ngân sách 2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,611

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:20 | 05/07/2021 Công văn 1800/BGDĐT-QLCL Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
  • 08:40 | 05/07/2021 Công văn 3775/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:30 | 05/06/2021 Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.
  • 09:57 | 05/05/2021 Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
  • 15:40 | 29/04/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • 13:50 | 29/04/2021 Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.
  • 09:55 | 29/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
  • 08:55 | 28/04/2021 Hướng dẫn 02-HD/BTCTW Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
  • 08:36 | 28/04/2021 Hướng dẫn 23/HD-VKSTC về kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.
  • 15:55 | 27/04/2021 Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn