Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đánh giá lại mức độ rủi ro doanh nghiệp XNK

10/12/2013 11:45 AM

Từ ngày 15/01/2014, DN hoạt động XNK, quá cảnh hàng hóa sẽ được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro theo Thông tư 175/2013/TT-BTC.

Ms. Huỳnh Như
Theo đó, việc đánh giá xếp hạng rủi ro của DN sẽ được xệp thành 7 mức độ, bao gồm:

- Hạng 1: Danh nghiệp ưu tiên;
- Hạng 2: Doanh nghiệp rủi ro rất thấp;
- Hạng 3: Doanh nghiệp rủi ro thấp;
- Hạng 4: Doanh nghiệp rủi ro trung bình;
- Hạng 5: Doanh nghiệp rủi ro cao;
- Hạng 6: Doanh nghiệp rủi ro rất cao;
- Hạng 7: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh dưới 365 ngày.

Việc đánh giá, xếp hạng rủi ro sẽ làm cơ sở cho việc áp dụng các chính sách ưu tiên trong quản lý hải quan, quản lý thuế hoặc các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động XNK, quá cảnh của DN.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng quy định về việc phân loại và điều kiện đánh giá DN tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

Thông tư trên bãi bỏ  Quyết định 48/2008/QĐ-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,343

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.
  • 16:30 | 16/10/2020 Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn