Đã thông qua Hiến pháp sửa đổi 2013

Sáng nay (28/11/2013), Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi) gồm 11 chương và 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992).

Thanh Hữu
Thanh Hữu
Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

Tiếp tục khẳng định các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình và được thực hiên theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, quy định rõ và cụ thể hơn vai trò của chủ tịch nước, như:

- Thống lĩnh lực lượng vũ trang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

10,282

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác