Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy trình nhận lại tài sản chìm đắm

21/10/2013 09:31 AM

Từ 12/12, tài sản bị chìm đắm sẽ được trục vớt theo phương án được phê duyệt, đồng thời chủ tài sản chìm đắm phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc trục vớt.

Huyền Trang

Nếu tài sản chìm đắm là tàu thuyền, hàng hóa, các vật thể khác thì chủ tàu có nghĩa vụ lập phương án thăm dò, trục vớt tài sản chìm đắm và chịu mọi chi phí liên quan.

Theo đó, trong vòng 30 ngày kể từ ngày tài sản bị chìm đắm, chủ tài sản phải thông báo bằng VB cho cơ quan có thẩm quyền việc trục vớt và dự kiến thời hạn kết thúc trục vớt.

Thời hạn quyết định trục vớt của cơ quan có thẩm quyền là 30 ngày. Thời hạn dự kiến kết thúc hoạt động trục vớt không được quá một năm kể từ ngày phương án trục vớt được phê duyệt.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 128/2013/NĐ-CP, thay thế Nghị định 18/2006/NĐ-CP .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,638

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn